Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z różnych dofinansowań. Istnieje możliwość starania się o dodatkowe świadczenia w urzędzie miasta, gminy lub w ZUS-ie. Każda osoba z niepełnosprawnością powinna wiedzieć, na jaką pomoc może liczyć. Świadczenia w tym wypadku są wskazane w przepisach prawnych. Przyjrzyjmy się temu, jakie formy pomocy przewiduje prawo. Co jest istotne? Na jaki rodzaj świadczenie może liczyć osoba niepełnosprawna lub jej opiekun?

Rodzaje świadczeń dla niepełnosprawnych

Jeśli chodzi o umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawnościw tym wypadku skorzystać można z różnorodnych świadczeń. Są to między innymi:

  • Renta z tytułu niezdolności do pracy – można się o nią starać wtedy, gdy utraciliśmy możliwość wykonywania pracy zarobkowej w związku ze stanem zdrowia. Pamiętajmy o tym, że osoba częściowo niezdolna do pracy straciła możliwość wykonywania pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami. Istotne jest spełnienie warunków, takich jak: posiadanie okresów składkowych i nieskładkowych, brak uprawnień o emerytury z FUS, czy też posiadanie statusu osoby niezdolnej do pracy.
  • Świadczenie uzupełniające 500 plus – to dodatkowa forma pomocy, z której skorzystają osoby niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. W tej sytuacji nie można pobierać świadczeń finansowych z publicznych środków w wysokości przekraczającej 1600 zł brutto. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składamy orzeczenie o niezdolności do pracy lub egzystencji.
  • Zasiłek pielęgnacyjny – jest wypłacany w związku z częściowym pokryciem wydatków, które dotyczą sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Pomoc może zostać udzielona dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (pod warunkiem, że problemy ze zdrowiem wystąpiły przed ukończeniem 21 roku życia). Z zasiłku nie skorzystamy wtedy, gdy pobieramy dodatek pielęgnacyjny.

Oczywiście istnieją także inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym. Co jeszcze warto wiedzieć?

Inne formy pomocy

Przydatne informacje na ten temat znajdziemy na stronie poradnikpracownika.plNie zapominajmy także o świadczeniu pielęgnacyjnym, które jest wypłacane osobom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnym. Istotne jest to, że świadczenie jest wypłacane wtedy gdy niepełnosprawność danej osoby powstała przed uzyskaniem pełnoletności lub przed ukończeniem 25. roku życia, jednak podczas nauki w szkole. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje takim osobom, które mają obowiązek alimentacyjny (pokrewieństwo 1 lub 2 stopnia). Poza tym, dotyczy także współmałżonka, który nie podejmuje pracy zarobkowej i rezygnuje z niej w związku z opieką nad niepełnosprawnym.

Okazuje się, że w tej sytuacji jest sporo wymagań. Konieczne jest także spełnienie kryterium dochodowego. Umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności jest z pewnością podstawą do starania się o powyższe formy wsparcia. Warto bliżej przyjrzeć się każdej z tych opcji, gdy opiekujemy się osobą z niepełnosprawnością lub sami się z tym borykamy.

Dodaj komentarz