Gramatyka każdego języka jest na swój sposób trudna. Każda mowa ma w swoich regułach elementy, które w pozostałych nie występują lub zachowują się nieco inaczej. Jeśli masz problem z opanowaniem gramatyki języka angielskiego, najpewniej powielasz błąd większości uczniów. Skupiasz się jedynie na teorii, nie zważając na praktykę. Mówiąc prościej, nie masz kontaktu z żywym językiem. Jak to naprawić?

Gramatyka angielska – czy teoria jest potrzebna?

Oczywiście nie chodzi o to, że nie powinniśmy poznawać teorii gramatycznych. Byłyby one jednak lepiej rozumiane, jeśli można by je odnieść do konkretnych przykładów i zauważanych wówczas zależności. Angielski jest dla nas niezrozumiały, ponieważ bazując jedynie na suchych regułach, próbujemy je przetłumaczyć na język ojczysty. Otrzymujemy wówczas ogrom nielogicznych informacji, które choć zapamiętamy, nie mogą być zastosowane w praktyce.

Przez takie działania sami zapędzamy się do pułapki, ponieważ niektóre materiały są nie do przejścia. Tworzenie własnych wypowiedzi staje się stresujące, powoduje poczucie śmieszności i brak pewności siebie.

Jak należy się uczyć angielskiego?

Analogicznie do powyższego, angielskiego najlepiej uczyć się poprzez kontakt z żywym językiem. Niestety lekcje prowadzone w tradycyjnej szkole opierają się na omawianiu kolejnych tematów z podręcznika, często oderwanych od konkretnych przykładów. Przez to wiadomości sprawdzane na kolejnych kartkówkach niewiele wnoszą do naszych umiejętności. Ciekawym i skutecznym sposobem przyswojenia angielskiego jest nauka prowadzona metodą bezpośrednią.

Nauka języka metodą bezpośrednią – co to?

Nauka metodą bezpośrednia opiera się w głównej mierze na tworzeniu wypowiedzi, uczestniczeniu w rozmowach i poznawaniu na ich podstawie angielskiej gramatyki. Kurs angielskiego Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/ odbywa się w ramach takiego właśnie założenia. Dzięki temu uczniowie biegle posługują się językiem obcym w rozmowie, ponieważ tak przeprowadzone lekcje pomagają zrozumieć sam język i wyrobić odpowiedni refleks wypowiedzi.

Dodaj komentarz