Alimenty to świadczenie zapewniające osobie uprawnionej środki do zaspokajania jej usprawiedliwionych potrzeb. Pojęcie usprawiedliwionych potrzeb, obejmować będzie nie tylko wydatki mające charakter egzystencjalny, czyli ponoszone na opiekę medyczną, ubranie, wyżywienie czy też mieszkanie, ale także wydatki na poczet celów rekreacyjnych, kulturalnych i towarzyskich.

Określenie wysokości alimentów przez sąd – co jest brane pod uwagę?

Sąd ustalając kwotę należnych alimentów, bierze pod uwagę wiele kwestii, które dotyczą nie tylko osoby mającej płacić alimenty, ale również tej, która ma je otrzymywać. W małych miasteczkach, czy też na prowincjach, mogą to być niskie świadczenia, głównie w sytuacjach, kiedy zobowiązany do alimentacji posiada większą ilość dzieci na swoim utrzymaniu albo ma ograniczone zarobkowe możliwości, na przykład z uwagi na kalectwo czy też trwałą chorobę.

W większych miastach spotkać się możemy jednakże z roszczeniami, które sięgają kwoty 1000-1200 złotych na jedno dziecko. I podane tutaj kwoty nie należą do tych z najwyższej półki. Niewątpliwie sąd rozpoznający daną sprawę o alimenty, zobowiązany będzie do zbadania wielu okoliczności zanim wyda właściwy wyrok.

Przede wszystkim, powinien brać pod uwagę regulację, która została zawarta w artykule 135 § 1 ustawy z dn. 25/02/1964 r. w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w brzmieniu: ,,Zakres świadczeń o charakterze alimentacyjnym zależny jest od potrzeb osoby uprawnionej, jak i od majątkowych oraz zarobkowych możliwości osoby zobowiązanej”.

Jak obronić się przed podwyższaniem alimentów?

Wysokości alimentów nie ustala się raz na zawsze. W razie ważnej zmiany co do okoliczności, możliwie będzie wystąpienie z powództwem o zmianę alimentacyjnego obowiązku, nie tylko poprzez zwiększenie wysokości alimentów, ale również ich obniżenie. Jeśli chcemy bronić się przed ich podwyższaniem, musimy wykazać, iż potrzeby osoby uprawnionej nie uległy zmianie albo, iż jako osoba zobowiązana nie mamy możliwości sfinansowania większych potrzeb. Możliwie staje się niewątpliwie poparcie obu wymienionych kwestii.

Zobacz także: https://kancelariasprawyrodzinne.pl/podwyzszenie-alimentow-jak-sie-bronic/

Kwestionowanie możliwości płacenia wyższych alimentów

Jedną z możliwości obrony przed podwyższeniem alimentów, będzie przedstawienie twierdzenia na temat braku możliwości poniesienia większego świadczenia miesięcznego. Może to być wynikiem nie tylko spadku wysokości dochodów osoby zobowiązanej, ale także jego kosztów utrzymania, które uległy wzrostowi.

Kwestionowanie wyższych kosztów utrzymania osoby uprawnionej

Kwestionowanie wyższych kosztów utrzymania, musi zawsze odnosić się do wybranego przypadku. Jeżeli osoba uprawniona albo jej prawny przedstawiciel, będzie próbował wykazać wzrost wydatków, to koniecznie musimy się zastanowić, czy taki wzrost jest rzeczywiście uzasadniony. I tak w sytuacji wzrostu wydatków na mieszkanie, trzeba przemyśleć kwestię, jakie są tego przyczyny. Jeśli jego powodem są podwyżki w zakresie opłat za korzystanie z dotychczasowego lokum, na przykład opłat za wywożenie śmieci, to polemizowanie z takim wzrostem, nie będzie łatwe. Jeżeli zaś będzie spowodowany zmianą przez osobę uprawnioną mieszkania (przykładowo kiedy pełnoletnie dziecko chce się usamodzielnić i wynająć mieszkanie), to tego typu wzrost wydatków, może zostać w wybranym przypadku uzasadniony albo nieuzasadniony. Jeśli przeprowadzka związana będzie z rozpoczęcia nauki w oddalonej od miejsca zamieszkania miejscowości, to ponoszenie wyższych kosztów może być uzasadnione, niemniej jednak nieuzasadniona może być ich wysokość. Należy się zastanowić, czy niezbędne będzie wynajmowanie całości mieszkania, czy może zasadne byłoby zamieszkanie na stancji albo w akademiku. Osoba zobowiązana nie musi przecież zapewniać komfortowych warunków uprawnionemu, tym bardziej jeżeli sama ich nie ma. Tak samo będzie to wyglądało w wypadku pozostałych kosztów. Ponoszenie zwiększonych wydatków na poczet leczenia jest uzasadnione, niemniej jednak w konkretnym przypadku może nie być uzasadnione. Jeżeli leczenie nie może być przeprowadzane w placówkach należących do publicznej służby zdrowia, to tego typu koszty są jak najbardziej uzasadnione, jeżeli zaś może być przeprowadzone bez większych problemów w zakresie publicznej służby zdrowia, to takiego rodzaju koszty nie będą mieć swojego uzasadnienia.

Partnerem artykułu jest Kancelaria Sprawy Rodzinne

Dodaj komentarz